Förebygg doping med kunskap

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

All idrott bygger på rent spel. Att ha nolltolerans mot doping inom idrotten i Blekinge är en självklarhet. Här hittar du information om hur din förening eller ditt förbund kan bidra till en ren idrott.

Rent spel betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Alla behöver känna till dopingreglerna

Som medlem i en idrottsförening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Du är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna.

Man brukar säga att kunskap förebygger doping. Idrottsföreningen kan bidra till en ren idrott genom att ta fram en antidopingpolicy och kontinuerligt utbilda aktiva, ledare och föräldrar i frågan.

Mer information om utbildningar, medicinska dispenser, dopinglistan, dopingkontroller och annat hittar du på Antidoping Sveriges webbplats.

RF-SISU Blekinges antidopingarbete

Som Riksidrottsförbundets regionala organisation ger vi idrottsföreningar- och förbund i länet stöd, råd och utbildning i antidopingfrågor. Vi genomför även, på uppdrag, ett antal dopingkontroller varje år.

Lämna dopingtips

Antidoping Sverige har upprättat en webbaserad tipsfunktion, så kallad Visselblåsarfunktion, där vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten kan lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra anonym dialog med Antidoping Sverige.

Lämna tips på dopingtips.se

Sidan publicerades: 29 november 2022