RF-SISU Blekinge hanterar personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.

Inom RF-SISU Blekinge behandlar vi en mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i register och fördela ekonomiska stöd.

En grundregel är att vi inom RF-SISU Blekinge aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem!

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tog Riksidrottsförbundet fram en uppförandekod för idrottsrörelsen. Målet var att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Uppförandekoden ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och kan komma att uppdateras efter samråd med Datainspektion.

Läs mer om Personuppgifter i idrotten på Riksidrottsförbundets hemsida

Sidan publicerades: 7 december 2022