Förtjänsttecken och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 8 mars 2024

Här hittar du information om de olika utmärkelser man kan ansöka om hos RF-SISU Blekinge. På nedanstående länk hittar du ansökningsblanketten för diplom, förtjänsttecken och standar.

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma ideella ledarinsatser på förenings- och förbundsnivå inom distriktet samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap. Vid bedömning av ledarinsatserna beaktas:

  • Antalet år som ledare med kvalificerat uppdrag
  • Resultatet av ledarinsatserna
  • Personens föredöme i ledarrollen
  • Uppgifter i över- och sidoordnad idrottsorganisation ska räknas som särskild merit

Bestraffning enligt RF:s stadgar lägges till last, dock inte så att det helt omöjliggör för aktuell person att erhålla utmärkelser.

RF-SISU Blekinges utmärkelser utdelas i första hand till personer som varit verksamma i styrelseuppdrag. Utmärkelsen kan i vissa fall även utgå till andra väl förtjänta ledare som arbetat i sektioner, kommittéer etc.

Diplom

Förtjänstdiplomet får tilldelas person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i distriktsförbundsorganisation eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 5 år

Förtjänsttecken i Silver

Förtjänsttecken i silver kan tilldelas person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 10 år eller i förening under minst 15 år.

Förtjänsttecken i Guld

(Distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s högsta utmärkelse) Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som tidigare erhållit utmärkelser enligt respektive DF:s bestämmelser och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år. Utdelning skall ske av förbundsrepresentant.

Om mottagare av förtjänsttecken i Guld arbetat på både förenings- och förbundsnivå men inte kommer upp i tillräckligt många år kan åren räknas samman. I sådant fall gäller det antal år som avser föreningsnivå.

Standar (sk bordsstandar)

Föreningar eller Förbund som fyller 25, 50, 75 eller 100 år kan erhålla förbundets standar. Om särskilda skäl föreligger får standaret utdelas vid annat tillfälle samt användas vid extern representation.

Ansökan om utmärkelse

Ansökan görs via formulär nedan. Beslut rörande Diplom och Förtjänsttecken i Silver fattas av Distriktsidrottschefen. Beslut rörande Förtjänsttecken i Guld fattas av distriktsstyrelsen. Ansökan bör skickas in senast en månad innan aktuellt datum för utdelning av utmärkelse.

Ansökan om stipendier och utmärkelser

Sidan publicerades: 7 december 2022