Styrelse och distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 19 april 2024

Vår styrelse väljs på distriktsstämman och är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Blekinge.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Blekinges styrelse och valberedning

Distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Blekinges högsta beslutande organ. Stämman hålls varje år och består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) i Blekinge utser.

Distriktsstämman hålls varje år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.

Distriktsstämman hålls tisdagen den 23 april 2024 kl 18.00 på Lokstallarna, Karlshamn.

Fredins utbildningsstipendium

Under Distriktsstämman kommer även Fredins utbildningsstipendium att delas ut till två unga idrottsledare i Blekinge.

Nominera kandidater senast 4 april

Stadgar

RF-SISU Blekinge har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Blekinges stadgar Pdf, 270 kB. (pdf).

Handlingar Distriktsstämma 2024

Sidan publicerades: 9 december 2022

Verksamhetsberättelse 2022