Idrottsveckan i Blekinge både firar och bjuder in till samverkan

Den 24 januari börjar Idrottsveckan i Blekinge som avslutas med idrottsrörelsens firande av särskilda gärningar under det gångna året. Syfte med veckan är att öka kunskapen om och inspirera till fortsatt arbete för ta vara på idrottsrörelsens bidrag till folkhälsa och samhällsutveckling.

Sidan uppdaterades: 23 januari 2023

Veckan vänder sig till föreningar, politiker, tjänstepersoner företag och andra som är engagerade i samhällsutveckling. Med inbjudna experter samt exempel från Blekinge är syftet att lägga en grund för ännu bättre samverkan regionalt. Målet är gemensamt höja kunskapen om vilka faktorer som bidrar till att människor rör på sig eller känner att de är del av ett meningsfullt sammanhang.

- Med Idrottsveckan vill vi sammanhållet erbjuda flera mötesplatser där egentligen hela samhället kan mötas för att konkret belysa hur Blekinges största folkrörelse kan bidra till en mer välmående och attraktiv region. Vi är mycket glada över att intresset varit så stort för veckan och våra evenemang, vi når nu ännu fler än vi gjort tidigare år med motsvarande arrangemang, säger Jeanette Andréasson Sjödin, ordförande för RF-SISU Blekinge.

Även om Idrottsveckan utgår från idrottens vardag, behov samt utmaningar, krävs det en tydlig insikt om att samverkan och konkreta initiativ behövs för att hantera det som behöver göras. Det är självklart inte bara idrotten som bidrar till att hantera de utmaningar vi har och som verkar öka i betydelse.

- De utmaningar vi har med fysisk och psykisk ohälsa kräver sektorsövergripande samarbeten. Idrottsrörelsen är stor och vi medför också stora positiva bieffekter genom vår verksamhet. Men vi är definitivt inte ensamma om det. Men vi vill gärna bjuda in till dialog med så många andra aktörer som möjligt. Vi alla har ett gemensamt ansvar, att se till att de resurser som finns att tillgå används så effektivt som möjligt. Då krävs det modig samverkan, säger Mathias Roos som är distriktsidrottschef i Blekinge.

Det här händer under Idrottsveckan:

24/1: Inspirationsfrukost: Modern och hållbar sponsring
26/1: Mötesplats: Idrott för alla, hela livet?
27/1: Stjärnfesten

Det arrangeras dessutom en rad andra utbildningar, processer och aktiviteter under veckan.

Sidan publicerades: 23 januari 2023

Kontakt

Mathias Roos

Distriktsidrottschef

0700-911288

Kontakt

Jeanette Andreasson Sjödin

Ordförande

0723-041160