Distriktsstämma med spaning på framtida strategi

RF-SISU Blekinge genomförde under tisdagkvällen distriktsstämman, som i år hölls på Lokstallarna i Karlshamn. Mötesordförande var Magnus Gärdebring, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn.

Sidan uppdaterades: 25 april 2024

Vid mötet närvarade 22 ombud (representerandes 25 röster) från 20 idrotter, samt 33 åhörare.

Valen

Styrelsen består nu av:

Jeanette Andréasson Sjödin (ordförande, omval på 1 år)
Conny Berg (vice ordförande, kvarstår 1 år)
Binai Ahmad (omval 2 år)
Markus Alexandersson (kvarstår 1 år)
Paula Casadei (kvarstår 1 år)
Johan Håkansson (omval 2 år)
Anna Lindh (omval 2 år)
Herman Ottosson (nyval 2 år)
Camilla Rohlén (kvarstår 1 år)

Lekmannarevisorer: Daniel Cehlin samt Martina Berglund.

Valberedning: Bosse Nilsson (sammankallande), Pär Karlsson, Thomas Nilsson samt Camilla Svärd Strömgren.

Utmärkelser

Fredins utbildningsstipendium som stimulans och inspiration till unga ledare tilldelas Clara Krafft, Rödebygymnasterna, och Ante Runfors, KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening.

Clara Krafft, Jeanette Andréasson Sjödin och Ante Runfors

Läs mer om stipendiaterna här

Innehåll

I samband med summeringen av verksamhetsåret presenterade Lina Hörnbäck och Magnus Neuman två större områden som varit i fokus under året - Ungdomsinflytande och Trygg idrott. Ca 30 föreningar inom vardera område har inlett ett fördjupat arbete genom utbildning, erfarenhetsutbyte och interna processer.

Stämman avslutades med ett gemensamt arbetspass kring Strategi för idrotten efter 2025. I mini-workshops diskuterades hur olika trender framåt kan tänkas påverka idrottsrörelsen, och hur idrottsrörelsen gemensamt kan utvecklas.

Sidan publicerades: 25 april 2024