Blekinges barn- och ungdomsidrott är på väg tillbaka efter pandemin

Blekinges idrottsrörelse är på väg att återhämta sig efter pandemin. Det visar ny statistik från Riksidrottsförbundet.

– Vi i Blekinge drabbades hårdast i landet under pandemin, därför är vi glada att vi kunnat se en ordentlig återhämtning. Men vi har mycket arbete kvar och vi ser att behovet av en utvecklad idrottsrörelse i Blekinge ökar, säger distriktsidrottschef Mathias Roos.

Sidan uppdaterades: 17 april 2024

Coronapandemin slog hårt mot idrottsrörelsen, särskilt mot barn och ungdomar, med regeringens skarpa restriktioner för både träning och tävling.

Antalet deltagartillfällen inom den blekingska barn- och ungdomsidrotten sjönk under pandemiåren (2020-2022) och efterföljande period har föreningar och förbund arbetat hårt för att både locka gamla och nya deltagare till idrotten.

Nu visar färsk så kallad LOK-stödsstatistik från Riksidrottsförbundet att blekingsk idrottsrörelse är på god väg tillbaka, men att utmaningar ännu finns för många idrotter.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Genom LOK-stödet mäts varje år barn och ungdomars deltagande i föreningsidrotten.

–Vi ser en positiv trend, men det är skillnader mellan idrotter och föreningar. Det behövs alltså även fortsatt stöd från det offentliga, säger Mathias Roos.

13 idrotter ökar – övriga når inte upp till tidigare nivå

Av 47 idrotter som redovisat LOK-stöd under åren 2019-2023 är det:

  • 13 idrotter som redovisar fler deltagartillfällen 2023 jämfört med 2019
  • 33 idrotter som 2023 inte når upp till 2019 års nivå.

–Det absolut största arbetet har gjorts av föreningarna själva, det är värt att uppmärksamma stort. Det ekonomiska stödet från stat, våra kommuner och Region Blekinge också varit avgörande för att kunna stödja på bästa sätt, konstaterar distriktsidrottschefen.

För de idrotter som fortfarande inte återhämtat sig fullt ut finns ett positivt budskap att ge.

–Statistiken visar att det går åt rätt håll. Tappet av deltagartillfällen har i de flesta idrotter minskat 2023 jämfört med 2022. Vi är hoppfulla och ser en stor kraft och vilja hos våra idrotter, konstaterar Mathias Roos.

Han menar att det är viktigt att RF-SISU Blekinge, tillsammans med kommunerna och Region Blekinge, är lyhörda för det fortsatta stöd som föreningarna behöver.

–Vi får inte bli bekväma nu, arbetet måste fortsätt och till och med intensifieras. Samhällets olika delar måste se till att vi kan göra allt vi kan för att möjliggöra för länets föreningar att skapa bra idrott för barn och unga. Det är viktigt för idrotten, folkhälsan samt för våra barn och unga som är Blekinges framtid.

Fakta: LOK-stöd 2019–2023, Blekinge

Denna LOK-statistik för 2023 är preliminär då fortfarande en del av underlaget kontrolleras. Ungefär fem procent av det totala antalet deltagartillfällen i riket som helhet är ännu inte godkända.

Deltagartillfällen:

2019: 902 018
2020: 775 724
2021: 708 078
2022: 816 322
2023: 874 554

(2019-2023 = minskning 3 procent)

Antalet föreningar som redovisat LOK-stöd:

2019: 219
2020: 215
2021: 207
2022: 217
2023: 215

Utveckling – återhämtning per idrott i Blekinge:

Statistik som jämför utvecklingen i antalet redovisade deltagartillfällen, före och efter pandemin.

*Cheerleading ingår i siffror för Gymnastik då det inte finns någon helårssiffra för dem 2019.

 

Sidan publicerades: 17 april 2024