Idrottsveckan i Blekinge vill ge plats för idrott

Nu inleds Idrottsveckan i Blekinge 2024. Temat för årets idrottsvecka är Plats för idrott. Det handlar om den fysiska platsen, miljön för idrott och rörelse och även idrottens roll i attraktionskraften för Blekinge och den lokala orten.

Sidan uppdaterades: 2 februari 2024

För att idrottsrörelsen ska utvecklas och samtidigt bidra med alla sina positiva samhällseffekter, behöver vi samverka med beslutsfattare, näringsliv och andra delar av samhället. Därför vill vi under en hel vecka i Blekinge lyfta olika aspekter och skapa möjligheter att skapa gemensam förståelse över olika gränser.

Hjärtligt vällkomna till Idrottsveckan i Blekinge 2024!
Här kan du se de olika mötesplatser som arrangeras under veckan:

Rum för rörelse

Vernissage 3 februari kl 12.00, Blekinge museum

Fotoutställning med historiska idrottsbilder från Blekinge. Ta del av bilderna, människorna och platserna. Känner du igen något eller väcks en igenkänning på andra sätt? Utställningen pågår fram till och med 10 mars. Fri entré.

Läs mer om utställningen "Rum för rörelse"

Ett attraktivt Blekinge - hur kan idrottsrörelsen och näringslivet samverka?

Onsdag 7 februari, kl 07.30-10.00, Karlshamn - fullbokat

Hur kan idrottsföreningar bidra till ett Blekinge som är attraktivt att bo, leva och utvecklas i? Och hur kan idrottsföreningar och näringsliv samverka för att erbjuda en attraktiv livsmiljö med ett rikt föreningsliv, samt möjlighet till god folkhälsa? Tankar och exempel från idrottsföreningar och näringslivet, tillsammans med möjlighet till att reflektera över och stärkas i sin egen roll. Målgrupperna är idrottsföreningar, näringsliv samt politiker och tjänstepersoner.

Blekinge Parasport Camp

Torsdag 8 februari, Karlskrona

Prova-på-dag för anpassad skola. Idrottsföreningar deltar med anpassade aktiviteter. Målgrupp är inbjudna elever och personal på anpassad skola samt idrottsföreningar.

Framtidens anläggningar och miljöer

Fredag 9 februari, kl 09.00-12.00, Karlskrona - fullbokat

På vilket sätt kan samhället bli ännu bättre på att samverka för att planera och driftsätta enligt de behov som medborgare har för idrott och rörelse? Experter ger perspektiv och utrymme ges för reflektion utifrån det egna uppdraget. Målgrupp är näringslivet, politiker, tjänstepersoner i olika förvaltningar som står för samhällsplanering, fastighetsfrågor, skolfrågor och kultur samt fritidsfrågor. Det bjuds både på kunskap och inspiration.

Stjärnfesten

Fredagen den 9 februari, kl 17.00, Ronneby - fullbokat

Finalen på Idrottsveckan är Stjärnfesten - en festlig middag med hyllningar till idrottsrörelsen i Blekinge. Flera priser delas ut. Nytt för i år är Blekingepokalen där blekingebornas röst bestämmer mottagaren för priset av årets idrottsprestation. Wallmans On Tour står för underhållningen och säkerställer en hög stämning genom hela kvällen.

Läs mer om Idrottsveckan 2024

Idrottsveckan i Blekinge 2024


Sidan publicerades: 2 februari 2024