Med spaning på Framtidens idrottsmiljöer

Vi fick möjlighet att vara representerade vid en resa till Danmark, som våra kollegor på RF-SISU Halland ordnade, för studiebesök och gemensamt lärande. Studieresan hade temat Plats för Idrott och syftet var att stärka och utveckla möjligheterna för idrott och rörelse.

Sidan uppdaterades: 28 april 2023

Under studieresan besökte vi bland annat Idrottens Hus och var på rundtur i Köpenhamn tillsammans med Loa-fonden. Vi samtalade om Riksidrottsförbundets anläggningssatsning Plats för idrott, som har som mål att öka tillgången till ändamålsenliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer genom att bättre inkludera idrott i processer för samhällsplanering. Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett stort behov av jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa.

Med på resan var Jonnie Nordensky, projektledare för "plats för idrott" på RF/SISU, tillsammans med ett 40-tal personer från halländska kommuner och RF-SISU-kollegor från andra distrikt. RF-SISU Blekinge var representerade med anläggningsansvarig Magnus Persson och verksamhetschef Magnus Olsson.

En grundläggande förutsättning för ett fungerande föreningsliv och fysisk aktivitet är platsen där idrotten utövas. Det gäller såväl idrottshallar, bollplaner, skidspår, hamnar, skog och i luften. Idrotten utövas på många olika platser, och det är därför viktigt att, på en övergripande nivå, lyfta fram olika platser för idrott. Vi kan konstatera att det oftast är ”de små sakerna” som gör skillnad. Ett starkt föreningsliv kräver plats för sociala ytor. Det behövs platser för människor att utvecklas och mötas, lika viktig som idrottsytan är möjlighet till plats för fika och umgänge.

- Stort tack till kollegorna på RF-SISU Halland som ordnade denna lärorika och inspirerande resa, där vi tar med oss både nya perspektiv och kontakter hem till Blekinge, säger Magnus Olsson. Vi vill också samla beslutsfattare, tjänstepersoner och föreningspersoner i Blekinge kring den viktiga anläggningsfrågan, för att skapa mer plats för idrott.

Studiebesök Danmark

Sidan publicerades: 28 april 2023