Samträning bryter normer

I RF:s stadgar står ingenting om att idrott ska delas in efter kön. Ändå gör vi det i stor utsträckning, mycket beroende på slentrian. Att istället ha mixade grupper, samträning, är ingen garanti för jämställdhet, men det är ett bra sätt att bryta könsnormerna inom idrotten. Inger Eliasson, docent i pedagogik och forskare på Idrottshögskolan vid Umeå universitet ger oss en bild av vad forskningen säger inom området.

Sidan uppdaterades: 8 mars 2023

– Vi vet att idrottsrörelsen genomsyras av könsmönster, som blir till normer vi kanske inte tänker på så ofta, särskilt inte på vilka effekter de får. Vi har alla starka föreställningar om kön, och i forskning med barn, ledare och föräldrar kommer bland annat fram att flickor känner att det inte riktigt har möjlighet att utmana könsstereotypa normer som att pojkar alltid tycker att de är bättre, starkare och duktigare i en könssegregerad idrottsmiljö. Att få träna och vara tillsammans kan rubba de starka könsnormerna inom idrotten, vi kan träna tillsammans utan att en grupp är överordnad den andra. Att alla är lika värda, och att behandla alla på samma sätt är viktigt. Det finns många förutfattade meningar om både kön och idrott. Om man inte är van vid att mötas kan könsordningar och fördomar förstärkas istället för att stärka banden och sociala relationer mellan pojkar och flickor. Samträning kan bidra till en kompisgrupp där barn och ungdomar har kul och utvecklas tillsammans oavsett kön. Idrotten kan såklart inte förändra allt, det är ju trots allt vanligt att flickor leker med flickor och pojkar med pojkar, men det kan ge en möjlighet till förändring, säger Inger Eliasson.

Vad tycker barn och ungdomar om samträning?

– De är mer positiva än tränarna, men är också färgade av hur samhället ser ut. Mitt i tonåren kan det exempelvis vara känsligt att exempelvis ta kontakt med en medspelare av motsatt kön för att prata idrott – ”tänk om hen tror jag är kär i hen”. Det finns aspekter som man kanske inte alltid tänker på, men om ens kompisumgänge är segregerat så kan någon resonera att det bara finns hälften så många att umgås med i ett mixat lag. Men om man vänder på det så skapas ju förutsättningar för att få kontakt på ett sätt över könsgränserna som inte fanns förut, att exempelvis prata fotboll på skolan dagen efter med någon av motsatt kön.

Vad ska tränare tänka på vid samträning, finns det någon framgångsfaktor?

– Lyssna på barn och ungdomar, fråga dem, så får du en förståelse för hur de tänker. Jag vet föreningar som använder ett formulär där frågan ställs om de vill spela bara med eget kön, eller mixat. Att individen själv får tycka till är viktigt för tryggheten. Att trycka på allas lika värde är också något att tänka på och då är Barnkonventionen bra att utgå ifrån. Lyssna på vad som sägs och låt inte vissa grupper få fritt spelrum att använda sig av stereotypa föreställningar kring kön, exempelvis att förstärka en manlig överordning att tycka de är bättre för att de är pojkar. Kritik utifrån kön får inte tillåtas – tänk jämställdhet och lika värde! Och sist men inte minst, respektera individerna, alla tillhör gruppen.

Stannar samträningstanken vid det egna laget?

–Jag skulle säga att om man verkligen vill bryta könsnormerna så måste det upp på även på förbundsnivå för att fundera på hur tävlingspraktiken kan utformas, hur serier kan se ut så att mixen kan fungera även i samverkan med andra lag. Jag vet att exempelvis att Svenska basketbollförbundet jobbat hårt med att anpassa matchandet till barn, oavsett kön, och att det ledde till att det blev självklart att det var spelet, matchen och leken som var det viktiga och inte könsindelningen – på sammandrag om ett lag inte hade full uppsättning kunde en spelare från ett annat lag hoppa in för att det skulle bli match istället för walk over. Och det spelade ingen roll om det var en tjej eller kille som hoppade in. Då öppnas de stelbenta könsnormerna upp.

Det är viktigt att fundera på syftet med idrott också, att barnidrott inte är elitidrott. Samträning kommer att ifrågasättas beroende på traditioner och föreställningar om idrottsverksamhetens mening. I ett större perspektiv så vill ju idrottsrörelsen att så många som möjligt ska vara kvar så länge som möjligt, och tanken om allas lika värde oavsett kön, exempelvis genom samträning, skulle kanske kunna bidra till det. Men man behöver vara genusmedveten och rikta uppmärksamhet på vad som händer så inte traditionella dominerande könsmönster får utrymme och ger negativa effekter för vilka som vill, eller får möjlighet att delta, och på vilka villkor.

Är det relevant att könsindela någon gång?

– Ja, forskning har visat att om en grupp är underrepresenterad kan det vara bra att ha en segregerad grupp för att lyfta fram att de är välkomna. För att bryta könsmönstren när man börja idrotta, för att helt enkelt få in dem i idrotten. Det utvecklar föreningarna att ta bort negativa stereotyper.

I vissa idrotter, exempelvis artistisk gymnastik, tävlar flickor och pojkar i olika grenar som är så olika att det kan vara en poäng att träna segregerat, men att det såklart också kan finnas utrymme för gemensamma träningar. Det är ju inte bara ett sätt som är bra, utan vi måste ta hänsyn till hur vi är fostrade och socialiserade, men att vi även kan bryta de ibland rigida könsmönster som finns i vissa idrotter, avslutar Inger Eliasson.

Artikelskribent: Peter Hållsten, RF-SISU Västerbotten

 

Blekinge-exempel på samträning

Vi har hört med några föreningar i Blekinge som tränar i mixade grupper, hur de lägger upp träningen och vad de ser för fördelar med samträning:

UF Contact

”UF Contact ser det som jättepositivt med blandade grupper tjejer och killar. De lär av varandra och tar hänsyn till varandra samt att det blir naturligt att umgås på ett reko sätt. En del tuffa tag och tillrop försvinner och man blir lika även om man är olika. Det är väldigt lärorikt både för ungdomarna och ledarna. För våra nyanlända, som vi har, är idrotten jätteviktig och de bidrar ju också till att det blir ett kulturellt utbyte. Det viktiga är att man strävar mot samma mål dvs träning och tävling då kommer också lagkänslan. Man känner gemenskap, får vänner för livet och kommer in i samhällsgemenskapen. Man blir fysiskt och psykiskt stark samt mår helt enkelt bättre. Det märker vi tydligt och det är väldigt roligt.”

- Anders Persson, UF Contact

UF Contact

Carlskrona Shotokan Club

”Carlskrona Shotokan Club (karate) genomför sina träningspass mixat. Här har hela familjen möjligheten att träna samtidigt och tillsammans. Vilka möjligheter ger inte detta till gemensamma familjesamtal. En mixad grupp innebär för oss att man tränar i samma grupp oavsett om man är gammal eller ung, pojke eller flicka eller man eller kvinna. Vi har alla olika förutsättningar till att lyckas inom idrotten. Vi kommer alla att möta medgångar som motgångar, men karaten kommer ändå att föra oss samman. För oss spelar det ingen roll, vi kan alla lära av varandra. Vi vill spegla samhället där vi ska fungera och samexistera tillsammans, vi gör ingen skillnad. För oss karaten något man gör tillsammans. Vi respekterar varandra och lyssnar såväl på den yngsta som till den äldsta. Vi "skolas" inom karaten till att visa respekt och "vördnad" inför varandra och ger ett självförtroende till den egna personen.”

- Jerker Karlsson, Carlskrona Shotokan Club

Carlskrona Shotokan Club

Ronneby Bollklubb

”På fredagar öppnar vi upp på vår träningstid där 3 olika åldrar, både killar och tjejer, får komma. Sedan delar vi upp lag och kör tempospel i 2 timmar. Förra året blev det en jättesuccé. Förhoppningsvis blir det samma resultat i år också. Den största fördelen med att träna med att träna mixat är att det stärker föreningskänslan, och att vi skapar en vi-känsla.”

- Mikael Håkansson, Ronneby BK

Ronneby BK

Carlshamns BTK

”I Carlshamns BTK har vi mixade träningsgrupper eftersom det gynnar utvecklingen för spelarna. Flickor och pojkar har ofta olika spelstilar vilket gör träningen mer varierad och mer utvecklande för deltagarna. Då vi även har mixade lag i ungdomsserierna och distriktsserierna blir detta en naturlig del för utövarna. Man lär sig i tidig ålder att man möter en motståndare som man tävlar mot, inte en pojke eller flicka. Med mixade grupper ökar även klubbkänslan då fler spelare känner varandra. Det skapar en samhörighet som man tar med sig ut på individuella tävlingar. Grupperna innehåller också olika åldrar. Det som avgör i vilken grupp man tränar är ambition och förmåga att fokusera. Vi upplever också att grupperna blir lugnare och mer fokuserade om det är mixat avseende kön och
ålder. Förhoppningen är att man lär sig respektera träningspartnern/motståndaren oavsett. Detta är för oss en viktig lärdom inför livet.”

- Tom Nilsson, Carlshamns BTK

Carlshamns BTK

KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening

”På våra träningar är alla välkomna oavsett ålder och kön. Vi ser det som positivt att åka tillsammans för vi lär oss av varandra och tillsammans skapar vi en gemenskap där alla alltid är välkomna.”

- Therese Börrefors, KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening

KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening

Sidan publicerades: 8 mars 2023

Mer om samträning

samträning

I podden "Här pågår föreningsidrott", avsnitt 118, pratar forskare Karin Grahn om samträningens möjligheter och utmaningar. Du hittar den här

Mixade träningsgrupper

Könsuppdelad träning – en gammal vana? - Läs artikel på RF.se