Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Sidan uppdaterades: 9 februari 2023

Detta är 2:a tillfället på utbildningen. 1:a tillfället var den 6 september.

Plats:

RF-SISU Blekinges kontor, Rosenholm

Datum:

lördag 23 september 2023

Starttid:

Kl. 09.00

Sluttid:

Kl. 17.00

Anmälan:

Senast onsdag 30 augusti 2023

Sidan publicerades: 7 februari 2023