Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare ger dig som förtroendevald grundkunskaper för hur du kan leda, utveckla och förvalta idrottsföreningen.

Sidan uppdaterades: 24 januari 2024

Detta är den första träffen av två.

Plats:

Karlshamn

Datum:

torsdag 18 april 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast torsdag 4 april 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 24 januari 2024