Ta hjälp av våra processledare

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

RF-SISU Blekinge har idrottskonsulenter som är utbildade processledare. Att få stöd av oss brukar vara uppskattat när föreningen eller förbundet vill kraftsamla för att stärka organisationen, strukturen och utveckla er verksamhet.

Våra processledare är ett stöd när föreningen har behov av att göra insatser för att nå utveckling och förändring. Det kan handla om att föreningen vill utvärdera verksamheten, arbeta fram en ny verksamhetsinriktning, policy eller värdegrund. Men det kan också röra sig om andra områden där organisationen mår bra av att en utomstående och neutral person leder utvecklingsarbetet.

Processledarens uppgift är att guida föreningen mot deras uppsatta mål. Vi bidrar med struktur när föreningen samlar sina ledare eller medlemmar. Processledaren tar hand om upplägget för dagen och ser till att gruppens arbete drivs framåt effektivt, med deltagarnas åsikter och tankar i centrum. Vi använder metoder som gör att alla kommer till tals och att klimatet blir öppet och kreativt. Deltagarna får hjälp att höja blicken och tillsammans ringar vi in vad föreningen och dess medlemmar behöver göra för att nå sitt uppsatta mål.

Utvecklingsarbetet kan bestå av en eller flera träffar, allt utifrån behov. Ibland sprids träffarna ut över lång tid, för att ge extra tid till reflektion. Ibland genomförs processen intensivt under exempelvis en helg.

Vill din förening ta nästa kliv i er utveckling, men vet ni inte riktigt hur ni ska göra? Då kan ett processledarlett utvecklingsarbete vara något för er. Ta kontakt med våra idrottskonsulenter så berättar vi mer.

Hitta din idrottskonsulent

Sidan publicerades: 7 december 2022