Stöd i föreningens ekonomihantering

Sidan uppdaterades: 6 februari 2023

RF-SISU Blekinge besitter en bred kompetens och fungerar som stöd och support till idrottsrörelsen i hela Blekinge. För att underlätta i er förenings administrativa arbete har vi på denna sida samlat den support vi, tillsammans med Riksidrottsförbundet erbjuder.

Redovisningsstöd hos RF-SISU Blekinge

Behöver du råd när det gäller din förenings ekonomi- eller personaladministration? RF-SISU Blekinge erbjuder stöd till föreningar och förbund vad det gäller:

Ekonomiadministration - löpande bokföring, bokslut, fakturering (ex medlemsfakturering) och upprättande av årsredovisning

Personaladministration - löneadministration, arvoden, deklarationer för skatt och arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter, anställningsfrågor och personalförsäkringar.

Vi kan även hjälpa till vid en förändring av föreningens redovisning exempelvis vid byte av bokföringsprogram eller hjälpa till att få rutiner runt föreningens ekonomi. Kontakta vår ekonomiansvarige Jenny Larsson, antingen via telefon: 0708-280148 eller via epost: jenny.larsson@rfsisu.se vid frågor eller funderingar.

Fortnox bokföring kopplat till IdrottOnline

För att effektivisera och modernisera det tidskrävande arbetet med fakturering och bokföring har idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet möjlighet att använda Fortnox bokförings- och faktureringsmoduler. Man skapar avgifterna i IdrottOnline och använder sedan Fortnox webbaserade program för att skicka de automatiskt skapade fakturorna till föreningens medlemmar.

Idrottens redovisning

Riksidrottsförbundet har tagit fram ett stöd för att guida föreningarna i redovisningsarbetet.

Läs mer om Idrottens redovisning på RF:s webbplats

Skatter och avgifter

RF-SISU Blekinge samarbetar med Skatteverket för att idrottsföreningar och förbund ska få hjälp med frågor om skatter och avgifter. Hos dem finns information för ideella föreningar, både om skatter och avgifter, men också om bokföring och redovisning. Skatteverket anordnar även kontinuerligt kostnadsfria informationsträffar och webbseminarier som riktar sig till idrottsföreningar.

En gång om året bjuder RF-SISU Blekinge in samtliga idrottsföreningar och förbund i Blekinge till en gemensam informationsträff.

Du kan även vända dig med dina frågor direkt till Skatteverkets skatteinformatör:
Linda Södergren, linda.sodergren@skatteverket.se, 0105-787702


Sidan publicerades: 5 december 2022