LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 6 februari 2023

LOK-stödet finns för att stödja barn- och ungdomsidrott. Alla idrottsföreningar som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn mellan 7–25 år kan söka LOK-stöd för genomförda aktiviteter.

Förkortningen LOK står för lokalt aktivitetsstöd. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsförbundet (RF) och är till för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Ansökan om LOK-stöd görs i IdrottOnline

För att ansöka måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet. Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig). Du hittar manualer och instruktionsfilmer på IdrottOnlines servicecenter.

Ansökningsdatum

Ansökan för våren görs senast 25 augusti
Ansökan för hösten görs senast 25 februari

Var noga med att skicka in ansökningen i tid. Om ansökningen kommer in för sent görs ett avdrag, alternativt avslås ansökan helt.

Allt om LOK-stödet på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webb finns all information som du behöver om LOK-stödet samlad. Du hittar LOK-stödsregler, mer information om ansökningsförfarandet, statistik och telefonnummer till LOK-stödssupporten.

Här hittar du mer information om LOK-stöd på RF.se

Kommunalt LOK-stöd

Utöver det statliga LOK-stödet finns det i vissa kommuner möjlighet att ansöka om kommunalt LOK-stöd. Reglerna avviker ibland från det statliga LOK-stödets, bland annat när det gäller ålder, ansökningstid och ansökningsförfarande. Kontakta din kommun för mer information.

Utbildning

RF-SISU Blekinge arrangerar utbildningar i IdrottOnline och LOK-stödshanteringen. Kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge om ni har behov i er förening.

Sidan publicerades: 5 december 2022