IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

IdrottOnline är ett digitalt verksamhetssystem som utgör basen för administration mellan medlem, idrottsförening, specialidrottsförbund och RF-SISU distrikten.

Här samlas all information om idrottsrörelsens medlemmar och organisationer. Alla idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet får kostnadsfritt tillgång till IdrottOnline. Idag använder fler än 17 000 idrottsföreningar systemet. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott till exempel genom digitaliserad Idrottslyftansökning, ett webbaserat medlemsregister kopplar mot SPAR samt automatiserat underlag för LOK-stödsansökning och Utbildning.

Säkerheten i systemet bygger på personnummer och din förenings organisationsnummer. Det säkerställer korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade studietimmar, ett krav som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna måste uppfylla gentemot staten.

Funktioner i IdrottOnline

 • Medlemsadministration: ett medlemsregister som uppfyller det en idrottsförening behöver för att enkelt kunna ansöka om RF:s ekonomiska stöd.
 • LOK-stödsadministration: skapa LOK-aktiviteter, närvaroregistrera enkelt i LOK-appen och skicka in föreningens LOK-stödsansökan.
 • Bidragsansökan: ansök om ekonomiska bidrag för idrottssatsningar.
 • Folkbildningsadministration: administrera och redovisa idrottsföreningens folkbildningsaktiviteter såsom lärgrupper, kurser och föreläsningar. Föreningar som samverkar med RF-SISU distrikten ges möjlighet till viss kostnadstäckning för den verksamhet som rapporteras in.
 • Statistik och rapporter: data för beslutsstöd.
 • Systemintegration: om er idrottsförening eller ert förbund vill använda andra föreningsadministrativa system så är det enkelt att föra över data till IdrottOnlines centrala register. Integrationen aktiveras och hanteras i IdrottOnline. Informationen i IdrottOnline kan exporteras till t ex tävlingsadministrativa system och bokföringssystem. Läs mer om integrationsmöjligheter.

I IdrottOnline kan föreningen:

 • ha medlemshantering
 • hantera begränsat registerutdrag och grupper
 • söka stöd, tex LOK-stöd och Idrottsmedel
 • närvarorapporterna aktiviteter
 • registrera utbildningstillfällen
 • Appar, en för närvaro i idrottsaktiviteter och en för folkbildning/lärgrupper
 • uppfylla personuppgiftslagen, GDPR
 • kommunfil - för rapportering till kommuner som tar emot xml-fil

Systemet är uppbyggt i olika moduler som är sammankopplade med varandra där medlemsregistret är det centrala. Oavsett om er förening använder hela eller delar av IdrottOnline är det nödvändigt att ha kunskaper i IdrottOnline för att kunna ta del av idrottsrörelsens medel.

Något att tänka på:

Det är bara i IdrottOnline som det går att göra ansökningar för LOK-stöd och idrottsmedel.

 • Roller ska vara tillsatta på nuvarande Ordförande och kassör för att kunna skicka in ansökningar, LOK och Idrottsmedel.
 • Uppdaterad Föreningsinformation för att Specialidrottsförbund och Distrikt ska kunna hålla kontakten.
 • Firmatecknare under Föreningsinformation för att kunna starta upp Kivra.
 • Utbildningsmodulen för att rapportera in folk- och utbildning som förening har.
 • Om föreningen använder annat system: Tills integrationerna uppdaterats av kommersiella aktörer behöver medlemsregistret (Administration/Personer) i IdrottOnline rensas manuellt.

Vi finns här för dig när du har frågor eller om någonting krånglar. Du kan på egen hand ta del av manualer, instruktionsvideos och driftstörningsinformation på IdrottOnlines servicecenter. Där finns även kontaktinformation och möjlighet att ställa frågor eller fylla i ärendeformulär.

Rapportera er verksamhet och aktiviteter i IdrottOnline

En av fördelarna med att ha sitt medlemsregistrer i IdrottOnline är att man enkelt kan rapportera föreningen utbildning- och folkbildningsverksamhet samt LOK-stöd. Då medlemmarna redan finns i IdrottOnlines medlemsregister kan man enkelt lägga till dem på respektive utbildning eller aktivitet. Rapporteringen gör via olika moduler och i två olika appar beroende på vad föreningen ska rapportera.

För uppenbara tekniska fel och buggar; kontakta RF via mail på support@idrottonline.se

Kontakt och öppettider för IdrottOnline-supporten på RF hittar du här.

Sidan publicerades: 5 december 2022